Personal

Tandläkare

Heidi Ekholm

Tandläkare

En nöjd patient fås genom varsam, noggrann och professionell vård. Jag är en glad tandläkare som studerar samtidigt till doktor i oral patologi. Jag ger mina patienter omfattande vård allt från estetisk till kirurgisk tandvård. Till mina specialintressen hör slemhinnesjukdomar i munnen och munkirurgi. Jag erbjuder vård på svenska, finska och engelska.

Stina Hirvonen

Tandläkare

Jag erbjuder även vård på svenska

Taina Koivunen

Tandläkare

Päivi Pesonen

Tandläkare

Tuula Savisaari

Tandläkare

Specialisttandläkare

Marja Ekholm

Specialisttandläkare, doktor i odontologi

Eva Karlstedt

Specialisttandläkare i ortodonti, doktor i odontologi

Jukka Noponen

Specialisttandläkare i mun- och käkkirurgi

Marja Noponen

Specialisttandläkare i parodontologi

Tuomas Pakkala

Specialisttandläkare

Minna Penttala

Specialisttandläkare i protetik

Tandhygienist

Jaana Kytövaara

Tandhygienist

Tuovi Pohjola

Tandhygienist