Priser

Besöksavgift endast 6 euro.

Tjänster Pris € Pris efter FPA ersättning €
Undersökning 76,00 60,50
Tandfyllning (två tandytor) 137,00 120,00
Stor tandfyllning (tre tandytor) 160,00 141,00
Rotbehandling (puts och fyllning) 200,00 181,00
Tandutdragning 103,00 93,00
Kirurgisk tandutdragning 300,00 258,00
Bettskena (inkluderar laboratorieutgifter+moms och 1. kontrollen) 515,80 488,00
Implantat (inkluderar ej 3D-bilder) 2625,00 2625,00
Krona (inkluderar laboratorieutgifter och 1. kontrollen) 671,00 671,00
Undersökning hos specialtandläkare i ortodonti (tandreglering) 155,00 155,00
Konsultering av specialtandläkare 109,00 109,00
Putsning av tandsten hos tandhygienist* 124,00 101,00
Tandblekning hos tandhygienist Opalescence 90min 279,00 279,00
Frånvaro av icke-annulerad bokning 30 min 102,00

*= FPA-ersättning för tandputs förutsätter att ni varit på tandundersökning hos er tandläkare och fått remiss.

 

Bildtagning Pris € Pris efter FPA ersättning €
Apikalröntgen (1-3 tänder) 41,00 40,00
Panoramatomografi (röntgenbild av käk och tänder)* 101,00 92,00
Lateralbild* 101,00 92,00
CBCT (3D-röntgenbild, 1 halva av käk)* 226,00 187,00
CBCT pga. implantatplanering* 168,00 129,00
CBCT (2 käkhalvar)* 329,00 277,00

Våra specialtandläkares priser är ca. +24-30% mer än vår allmäntandläkares priser (ovan). * Alla panorama och CBCT-bilder tagna hos oss ser en specialisttandläkare i radiologi.

Alla priser är från och med eller uppskattningar av behandlingspriser. Vi erhåller rätten till förändringar.