Priser

Besöksavgift endast 5 euro.

Tjänster Pris € Pris efter FPA ersättning €
Undersökning 73,00 57,50
Tandfyllning (två tandytor) 76,00 62,00
Stor tandfyllning (tre tandytor) 154,00 128,00
Rotbehandling (puts och fyllning) 183,00 164,00
Tandutdragning 99,00 84,00
Kirurgisk tandutdragning 288,00 232,00
Bettskena (inkluderar laboratorieutgifter och 1. kontrollen) 425,00 400,00
Implantat (inkluderar ej 3D-bilder) 2625,00 2625,00
Krona (inkluderar laboratorieutgifter och 1. kontrollen) 945,00 945,00
Undersökning hos specialtandläkare i ortodonti (tandreglering) 149,00 149,00
Konsultering av specialtandläkare 146,00 118,00
Putsning av tandsten hos tandhygienist* 119,00 95,00
Tandblekning hos tandhygienist Opalescence 90min 268,00 268,00
Frånvaro av icke-annulerad bokning 30 min   102,00

*= FPA-ersättning för tandputs förutsätter att ni varit på tandundersökning hos er tandläkare och fått remiss.

 

Bildtagning Pris € Pris efter FPA ersättning €
Apikalröntgen (1-3 tänder) 39,00 31,00
Panoramatomografi (röntgenbild av käk och tänder)* 97,00 83,00
Lateralbild* 97,00 83,00
CBCT (3D-röntgenbild, 1 halva av käk)* 217,00 168,00
CBCT pga. implantatplanering* 161,00 153,00
CBCT (2 käkhalvar)* 316,00 249,00

Våra specialtandläkares priser är ca. +24-30% mer än vår allmäntandläkares priser (ovan). * Alla panorama och CBCT-bilder tagna hos oss ser en specialisttandläkare i radiologi.

Alla priser är från och med eller uppskattningar av behandlingspriser. Vi erhåller rätten till förändringar.