Oikomishoito

Purentavirheet ovat yleisiä ja voivat vaikeuttaa hampaiston normaalia kehitystä ja toimintaa. Virheellinen purenta voi myös aiheuttaa leukojen ja pään alueen kiputiloja ja purentavirheen aiheuttama haitta koetaan usein ulkonäköä haittaavaksi.

Purentavirheitä voidaan hoitaa hampaistoa oikomalla. Hoidon tarpeen arvioi ja suorittaa oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Terveyskeskuksen oikomishoidon piiriin kuuluvat vain ne potilaat, joiden purentavirhe luokitellaan vaikeaksi. Myös lievempien purentavirheiden hoito on suositeltavaa jo kehittyvässä hampaistossa. Tällöin oikomishoito on helpompaa ja hoitotulos on parempi. Ikä ei kuitenkaan ole este hoidolle, sillä myös aikuisten hampaistoa voidaan oikoa. Kaikkein vaikeimpien purentavirheiden hoito saattaa vaatia myös leikkaushoitoa.

Purentavirheen arviointiin varataan konsultaatioaika. Yksilöllinen hoitosuunnitelma tehdään varsinaisen alkutarkastuskäynnin perusteella. Hoitosuunnitelma perustuu potilaan hampaiston ja leukojen tutkimiseen sekä kipsimallien ja röntgentutkimusten analysointiin. Hoitosuunnitelmassa kuvataan hoidon eri vaiheet ja näihin liittyvät oikomiskojeet, arvioitu kestoaika sekä kustannusarvio. Oikomishoito on yleensä kaksivaiheinen. Hampaiden siirto tapahtuu aktiivihoidon aikana ja purenta tasapainotetaan ylläpitohoidon aikana, jolloin myös varmistetaan hoitotuloksen pysyvyys. Hoitoa ei aloiteta, ennen kuin potilas ja lapsipotilaan tapauksessa myös lapsen vanhemmat ovat hyväksyneet hoitosuunnitelman.

Varaa aika oikojalle alkutarkastukseen