Tandvårdsrädsla

Ungefär 40% av den finländska populationen besöker hos tandläkare oregelbundet på grund av rädsla. När man inte besöker tandläkaren regelbundet, oftast också preventiv tandvård negligeras. Följaktligen kräver patienter med tandvårdsrädsla ofta betydande åtgärder i tandvården.

Var och en av våra tandläkare kan ta i beaktan er rädsla – kom ihåg att kommunicera och berätta åt tandläkaren att ni har tandvårdsrädsla. Ifall kommunikation med din egen tandläkare räcker inte, har vi även andra alternativ till att behärska rädslan.
Tandvårdsrädsla kan kontrolleras med mediciner. Som förskottsmedicin finns det sedativa medicin vilka tas före mottagning. Diskutera med din tandläkare om du har behov för denna slags behandlingsalternativ.

Anestesitandvård utförs av tandläkare Tuula Savisaari ihop med en anestiolog (narkosläkare).

Boka tid